Thomas Rowbottom 1963

Thomas Rowbottom 1963 yearbook photo